WELKOM!

Hugo Raes debuteert in 1954 met een poëziebundel, maar is voornamelijk bekend geworden als schrijver van romans en verhalenbundels. Raes toont zich in zijn werken bijzonder geëngageerd: wantoestanden worden aan de kaak gesteld en autoriteiten krijgen kritiek om hun gebrek aan vernieuwing. Hij is een van de weinige schrijvers die het genre van de sciencefiction succesvol heeft beoefend. Naast zijn schrijverschap was Raes onder andere voorzitter van culturele vereniging De Nevelvlek en medeoprichter van het literaire tijdschrift Het Cahier.

Biografie

Hugo Raes - Biografie

26 mei 1929

Hugo Leonard Siegfried Raes wordt geboren te Antwerpen, als eerste kind van gemeentelijk onderwijzer Camiel Raes en Jeanne Camerlynck.

1932

Op 19 juni wordt broer Wilfried geboren. In hetzelfde jaar krijgt Hugo last van hevige astma-aanvallen.

1933

Het gezin Raes betrekt een woning in Hoboken en woont drie tot vier maanden per jaar op het platteland van St. Antonius-Brecht, op doktersadvies vanwege Hugo's astma, dat pas op zijn veertiende zou verdwijnen. Hugo is gefascineerd door fruitbomen en droomt ervan fruitteler en tuinier te worden.

1935

In de eerste klas van de lagere school krijgt de jonge Hugo les van zijn vader.

1942

Tijdens de algemene mobilisatie in 1939 verhuist het gezin naar Antwerpen. Hier begint Hugo in 1942 zijn atheneumstudie aan het Koninklijk Atheneum Antwerpen: Grieks-Latijnse humaniora.

1944

Als de Tweede Wereldoorlog op zijn eind loopt, overlijdt vader Camiel onverwacht op 40-jarige leeftijd. Hugo zou dit grote verlies nooit helemaal te boven komen. Het was zijn vader, die hem de liefde voor het boek bijbracht. Hugo's verdriet uit zich in verschillende depressies en een zoektocht naar de zin van het leven, de dood en de samenleving, thema's die later in zijn werk terug zullen komen. Tijdens de bevrijding van Antwerpen op 4 september raakt Hugo bevriend met Engelse en Amerikaanse soldaten. Zij brengen hem in contact met Engelstalige literatuur.

1945

Met tegenzin volgt Hugo zijn lessen op het atheneum. Hij wil het liefst naar de tekenacademie, iets waar noch zijn moeder, noch zijn tekenleraar groot voorstander van is. Vanaf deze zomer begint hij - vaak liftend - te reizen.

1948

Na afronding van zijn opleiding aan het Koninklijk Atheneum Antwerpen probeert Hugo tevergeefs werk te vinden. Er heerst grote werkloosheid. Hij gaat weer liften en leest veel, vooral Engelse en Amerikaanse literatuur.

1949

Op 1 april 1949 treedt Hugo in verplichte militaire dienst. Op het Daillyplein te Brussel werkt hij, samen met onder meer Hugo Claus, als vertaler. Hij ontmoet tevens Fernand Auwera en Jan Christiaens.

1950

Het drietal Auwera, Christiaens en Raes raakt in 1950 betrokken bij de oprichting van De Nevelvlek, een vooruitstrevende culturele vereniging onder leiding van Frans Buyens. Deze artistieke vereniging van jonge kunstenaars stelt zich ten doel het culturele vacuüm dat door de oorlog is ontstaan, te doorbreken. Naast geëngageerde, vooruitstrevende literatuur biedt de vereniging een platform voor andere artistieke disciplines als beeldende kunsten, toneel en muziek. De afdeling literatuur, waar Hugo lid van is, organiseert lezingen en discussieavonden en richt het literaire tijdschrift Het Cahier op.

1951

Frans Buyens, voorzitter van De Nevelvlek, verliest zijn belangstelling voor de vereniging, waarna Hugo het voorzitterschap overneemt. Hij verwerft de bijnaam 'den dynamo' en het ledenaantal verviervoudigt zich in enkele jaren tot 400.

1952

De slechte economische en maatschappelijke toestand waarin België verkeert doet Hugo overwegen weer te gaan reizen. Zijn liefde voor jeugdvriendin Josette Tillemans houdt hem echter tegen.
Om een stabiele financiële basis te creëren begint hij met een lerarenopleiding Nederlands, Engels en Duits. Na het behalen van zijn diploma in 1952 duurt het door de economische malaise jaren voordat hij een vaste aanstelling krijgt. Het is voor Hugo een moeilijke periode. Hij ervaart het onderwijs als beklemmend en omschrijft het als een aantasting van de persoonlijke vrijheid. De ervaringen die hij in het onderwijs opdoet vinden hun neerslag in Een faun met kille horentjes (1966).

1953

Op 13 augustus 1953 treedt Hugo in het huwelijk met Josette Tillemans. Het huwelijk zou tien jaar standhouden. Hugo krijgt in dit jaar zijn eerste interimbetrekking in het onderwijs.

1954

In het jaar dat het gezin Raes uitgebreid wordt met zoon Siegfried debuteert Hugo met de dichtbundel
Jagen en gejaagd worden, uitgegeven door De Nevelvlek.

1957

Drie jaar na zijn debuut publiceert de auteur zijn tweede poëziebundel, afro-europees, om zich daarna uitsluitend op het proza toe te leggen. Dochter Carina wordt geboren en de eerste verhalenbundel
Links van de helikopterlijn verschijnt bij de Bezige Bij in Amsterdam. Hugo komt voor een moeilijke keus te staan: De Nevelvlek of zijn carrière als schrijver.
Hij kiest voor het laatste, tot verdriet van de vereniging.

1961

De doorbraak als prozaschrijver vindt plaats in 1961 met de autobiografische roman
De vadsige koningen, waarin Hugo de balans opmaakt van een mislukt huwelijk. De roman wordt bijzonder gunstig ontvangen: men betitelt het boek als het Vlaamse equivalent van De avonden en de schrijver ervan als de nieuwe Louis Paul Boon.

1965

Het huwelijk tussen Hugo Raes en Josette Tillemans wordt in 1963 ontbonden. Hugo trouwt twee jaar later met zijn grote liefde Marie-Thérèse Vandebotermet, een kleuteronderwijzeres. Met haar en de twee kinderen uit zijn vorige huwelijk vormen ze een nieuw gezin. Marie-Thérèse steunt hem in zijn werk als schrijver en Hugo draagt enkele werken aan haar en de kinderen op.

1966

Hugo krijgt een vaste aanstelling als leraar in het middelbaar onderwijs te Merksem. Tegelijkertijd bekleedt hij functies van medewerker en/of redacteur van de literaire tijdschriften Het Cahier, Gard Sivik, De Vlaamse Gids, Podium en Nieuw Vlaams Tijdschrift.

1968

Tijdens de Nederlandse Boekenweek van 1968 wordt de bundel Bankroet van een charmeur uitgeroepen tot het beste boek van het jaar 1967.

1969

In 1969 ontvangt Hugo de prestigieuze Van der Hoogtprijs voor De lotgevallen. Waar het werk in de periode 1954-1968 veelal een pessimistische (toekomst)visie kent, wordt het vanaf 1969 optimistischer. De oorzaak van deze omwenteling ligt in de levensomstandigheden van de schrijver. De hernieuwde gezinssituatie en vernieuwingen op politiek en sociaal gebied stemmen hem hoopvol. Een goed voorbeeld is
Reizigers in de anti-tijd (1970), waarvoor hij in 1972 de Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde ontvangt.

1970

Hugo is niet op zijn plek in het onderwijs. Hij is enkel bevoegd les te geven aan 12- tot en met 14-jarigen, wat hem weinig voldoening geeft. Zodra hij bekendheid begint te vergaren als schrijver, kijkt hij er steeds meer naar uit om er zijn beroep van te maken. Hij vraagt een schrijversstipendium aan bij het ministerie van Cultuur. De aanvraag wordt goedgekeurd en Hugo neemt van 1970 tot 1972 verlof om zich op het schrijverschap toe te leggen.

1973

Een tweede aanvraag voor een beurs wordt niet gehonoreerd. Noodgedwongen keert Hugo terug in het onderwijs en neemt een parttime baan aan.

1975

Het smáran wint twee prijzen: de Dirk Martensprijs van de stad Aalst (1973) en de Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het proza (1975).

1977

Hugo verlaat het onderwijs en gaat werken voor het ministerie van Pensioenen. Hierdoor ontstaat meer tijd voor het schrijven. In 1978 verschijnt De verwoesting van Hyperion.

1986

Na publicatie van De goudwaterbron (1986), De Gektewind (1988), De strik (1988) en
De Spaanse sjaal (1989) blijft het meer dan tien jaar stil rond Hugo Raes. Hij werkt in deze jaren aan een optekening van zijn memoires.

1998

Uitgeverij Atlas brengt Verhalen uit, een bloemlezing uit de beste verhalen van de auteur. Intussen zijn er vertalingen van Hugo's werken verschenen in het Duits, Frans, Roemeens, Pools en Sloveens.

2001

Een aquarel van de tijd verschijnt, een mengeling van herinneringen, anekdotes en dagboekaantekeningen.
In deze memoires vertelt Hugo Raes op openhartige wijze over zijn leven. Zijn 'donkere kinderjaren' waarin hij aan hevige astma-aanvallen leed en die een groot doodsbesef tot gevolg hadden; zijn puberteit, waarin introspectie hem onzeker en somber stemde; De Nevelvlek en de beruchte schrijversfeesten van de jaren zestig; zijn passie voor zeilen en het zomerhuisje in Frankrijk, waar 'zonnen en heerlijk nietsdoen' hem naar eigen zeggen lui maakten.

2007

De Literaire Kring Hugo Raes wordt opgericht. Met twee jaarlijkse activiteiten wil zij het oeuvre van Hugo Raes opnieuw onder de aandacht brengen. Ook overhandigt de Kring het omvangrijke literaire archief van de schrijver aan het Antwerpse Letterenhuis. Het archief bevat manuscripten van uitgegeven werk, duizenden brieven (waaronder een correspondentie met de Amerikaanse schrijfster Anaïs Nin) en 400 foto's.

Media

Literaire Kring Hugo Raes

Donderdag 16 november 2006 komt een groep literatuurliefhebbers en bewonderaars van de Vlaamse romancier Hugo Raes samen in Hoboken, om de Literaire Kring Hugo Raes te stichten. Het doel is de persoon en het werk van Hugo Raes te behoeden voor de toekomst. In 2007 overhandigt de Literaire Kring Hugo Raes (LKHR) het volledige archief aan het Letterenhuis in Antwerpen. Het archief, met daarin manuscripten, foto- en filmmateriaal en correspondentie met onder andere Anaïs Nin, is daarmee op een wetenschappelijke manier ontsloten en opengesteld voor studenten, literatuurkenners en geïnteresseerde lezers. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief en organiseert de LKHR een brede activiteit, die in het teken staat van literatuur en kunst waar Hugo Raes bij betrokken was.

Verslag laatste activiteit:

 •  Donderdag 3 maart 2016

  Feest voor 10 jaar Literaire Kring Hugo Raes, die ophoudt te bestaan.
  Door Caremans - 4 maart, 2016

  In cultuurcafé Den Hopsack werd op 3 maart 2016 afscheid genomen van de Literaire Kring Hugo Raes. In schoonheid. De sfeer was enerzijds feestelijk voor het 10-jarig bestaan, maar toch ook emotioneel geladen omwille van het besef dat het voorgoed gedaan is.
  Hoboken verliest hiermee alweer een zeer actieve culturele vereniging. Geen verjonging in de rangen en het wegvallen van subsidies worden als voornaamste oorzaken genoemd, maar we kunnen er niet omheen dat het ook te maken heeft met het feit dat het culturele verenigingen-
  landschap sterk is veranderd. Literaire kringen bewegen zich in een steeds kleinere niche. Hun werking is allerminst afgestemd op een ruim publiek terwijl binnen de culturele sector 'toegankelijkheid' en 'laagdrempeligheid' de ordewoorden zijn.

  Cultuur wordt genivelleerd tot louter ontspanning. Uiting daarvan is bijvoorbeeld dat de vroegere cultuurcentra - maar ook bibliotheken - in naam van cultuurparticipatie - meer en meer centra voor 'vrije tijd' worden. Het is zeer de vraag hoe ver - of hoe diep - men daar nog kan gaan.

  De literaire kring houdt dan wel op te bestaan, maar de literaire nalatenschap van Hugo Raes overleeft, want wie schrijft, blijft. Exegi monumentum, aere perennius, dichtte Horatius.

  Het afscheid werd een feest, want 10 jaar werking is niet niks. Na een korte inleiding van Siegfried Raes, bracht elke auteur op zijn of haar eigen manier hulde aan Hugo Raes en aan de vereniging, hetzij door lezing van eigen poëzie of proza, hetzij door het ophalen van herinneringen aan ontmoetingen of interviews. Zo las Margot Vanderstraeten stukken voor uit haar laatste interview met Hugo. Zij moest meerdere keren bij hem op bezoek gaan omdat hij regelmatig de draad kwijt was en de feiten niet zo goed meer wist te plaatsen. Erik Van Malder bracht onuitgegeven poëzie en riep met zijn zang en gitaarspel de glorietijd van De Muze weer op. Staf Schoeters lichtte een tip van de sluier op van de nieuwe roman waar hij nog volop aan werkt en Tony Rombouts bracht poëzie. Stan Laureyssens zorgde voor de anekdotes die de sfeer luchtig hielden, terwijl Lukas De Vos het over dromen en verlangens in het werk en in het leven van Hugo had.
  Na volle drie uur het woord gecelebreerd te hebben, kwam een zichtbaar ontroerde Armand Nauwelaerts, voorzitter van de kring, afscheid nemen.

  Hugo zou genoten hebben.

  Nunc est bibendum... sloot Sieg Raes de avond af.

De volgende activiteiten kwamen reeds aan bod:

 •  Donderdag 3 maart 2016

  Opheffing Literaire Kring Hugo Raes
  Literaire Happening

  Beste literatuurliefhebber,
  In 2006, bijna tien jaar geleden dus, werd de LKHR opgericht.
  Tijdens dat decennium organiseerden we vele boeiende activiteiten, denken we maar aan de 'Euthanasie avond', het panelgesprek over 'het nieuwe uitgeven', de wijnproefavond gelardeerd met wereldse wijnpoezie, De Nevelvlekmiddag, het borstbeeld van Hugo enz.

  Op mooie locaties als de Zwarte Panter, Kasteel Bouckenborgh, Permekebib, Groene Watermankelder, Kasteel Sorghvliedt of Letterenhuis gaven Margot Vanderstraeten, Staf Schoeters, Willem M Roggeman, Dr. Van Hoey en vele anderen interessante lezingen.
  Er zijn te veel mensen om te bedanken die ons voluit steunden, en ik ben bang er te vergeten.

  Doch, het is niet alles rozeschijn en manegeur.
  De interesse voor de Literaire Kring neemt gestaag af, het ledental is gedecimeerd (de inkomsten dus ook), de enige subsidie die we kregen (Provincie Antwerpen, 320€) werd jarengeleden stopgezet vanwege besparingen, sponsoring hebben we nooit gehad, de pers gaf nooit thuis, de belangstelling van onze leden in de activiteiten liep sterk terug… Een lichtgevend scherm(pje, soms 8x15cm) haalt het nog steeds (helaas) van een warme literaire avond met een glas wijn onder gelijkgestemden.

  De Raad van Bestuur, en vooral Marie-Thérèse, willen in schoonheid eindigen, daarom organiseren we als laatste activiteit een 'Literaire Happening' in Kunstcafé 'Den Hopsack' op donderdag 3 maart 2016.

  Volgende auteurs zegden hun medewerking reeds toe:
  Margot Vanderstraeten, Stan Laureyssens, Jan Lampo, Martine Cuyt, Staf Schoeters, Tony Rombouts, Erik van Malder, meerdere namen volgen nog.

  Geen trieste bedoening maar het celebreren van het woord, de tekst, het gevoel, overgoten met lekkere dranken en een streepje live muziek.
  Een ware feesteditie, waar Hugo maar al te graag bijgeweest zou zijn!

  U hopelijk ook !

 •  Donderdag 12 maart 2015

  'La Belgique, tombeau de empires…'
  Eugéne Baie (1874-1963) Belgisch diplomaat.

  Staf Schoeters, auteur, historicus en WOI kenner,
  geeft voor ons een lezing:

  'De Groote Oorlog in begraafplaatsen en monumenten'
  De Eerste Wereldoorlog bekeken vanuit een ander perspectief.

 •  Donderdag 20 november 2014

  ‘Wijngedichten en wijnflessen’
  "Met jou open ik oude nachten" is een wijngedichten bloemlezing die de hele wijncultuur omvat.
  Van wingerd en wijngaard over druivenpluk en-persing tot het heerlijk savoureren van de godendrank zelf.
  27 eeuwen en 166 gedichten en dichters passeren de revue in dit fraai uitgegeven 'coffee table book' met prachtige sfeerfoto's van Philippe Debeerst.
  Samensteller René Smeets liet zijn twee passies, poezie en wijn, hiervoor samenkomen. We reizen naar Griekenland, Chili en Z.Afrika, we lezen Homeros, Neruda, Baudelaire en Vondel.
  In "woorden uit de wingerd" verzamelde hij dan weer de mooiste wijnverhalen uit de wereldliteratuur. Hemingway, Boccaccio, Goethe en co. halen hun beste pen boven om de wijn te beschrijven.
  Verder stelde hij ook de bloemlezing "en de dag was louter champagne" samen.
  Een verzameling gedichten over champagne, cava, sekt…
  Lord Byron, Poesjkin en Voltaire bezingen hierin hun liefde voor de "belletjeswijn".

  Smeets (1956) is niet alleen samensteller van bloemlezingen.
  Hij is ook literair vertaler van oa Hans Magnus Enzensberger, René Depestre en Poolse poezie en publiceerde in verschillende literaire tijdschriften, oa Gierik.
  Om het dagelijkse glas wijn bij de boterham te verdienen werkt Smeets als vertaler bij de Raad van de Europese Unie.

  Terwijl René Smeets wijngedichten voorleest uit zijn bundels, zal wijnkenner en wijnhandelaar Marc Raes (oa In den Bloeyenden Wijngaert) ons tussen de gedichten door enkele wijnen laten proeven, en commentaar geven op deze flessen.
  Het wijnthema blijft nog een verrassing …

  Het beloofd dus geen droge poëzie-avond te worden en misschien zullen de Dionysische mysteriën opgehelderd worden…
  Dit alles omringd door kunstwerken, in het mooie kader van galerij 'De Zwarte Panter'.

  Wij hopen u talrijk op deze avond, waar literatuur en wijn elkaar ontmoeten, te mogen verwelkomen ! Er zijn vast veel Bacchanten aanwezig…

  Santé!

 •  Dinsdag 19 november 2013

  ‘het boek in het digitale tijdperk ?’
  Panelgesprek: met Armand Nauwelaerts (oud uitgever), Saskia Reusens (auteur bij uitgeverij), Frank Jaspers (uitgever), Bert Vleugels (auteur bij internetuitgeverij).
  Moderator: Lukas De Vos (VRT/Knack)

 •  Woensdag 6 maart 2013

  Prof. dr. Christ'l De Landtsheer, Communicatiewetenschappen
  (Universiteit Antwerpen) praat over haar boek Clash der titanen, een psychopolitieke cartografie van de Belgische politiek. Hierin licht ze een twintigtal politieke tenoren door, onder meer aan de hand van
  CIA-profilingtechnieken. Welke rol speelt de persoonlijkheid van een politicus? Boeiend en interessant om weten, in ons vaak
  surrealistische politieke landschap.

 •  Dinsdag 11 december 2012

  Lezing door Willem M. Roggeman, dichter en voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap:
  '100 jaar Louis Paul Boon: een gemiste Nobelprijs?'. Roggeman vertelt over het werk en leven van Louis Paul Boon en de vriendschap met Hugo Raes. Verder vindt de officiële opening van de tentoonstelling 'Brussel een oerwoud' plaats. 'Brussel een oerwoud' is een reportage van Louis Paul Boon, die oorspronkelijk in 23 afleveringen verscheen in De Roode Vaan, een communistische krant uit 1946. Kunstschilder Maurice Roggeman verzorgde bij elke aflevering de bijbehorende afbeeldingen.

 •  Woensdag 14 maart 2012

  Lezing door Inga Verhaert, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen: 'Scandinavische thrillerauteurs: hype of niet?'. Inga Verhaert (1969, Essen), studeerde onder andere Germaanse Filologie (Universiteit Antwerpen) en Engelse/Amerikaanse Letterkunde (University of Miami).

 •  Dinsdag 30 november 2011

   - Korte film: Hugo Raes schreef in 1967 het korte verhaal 'Benelux: hoogconjunctuur' (opgenomen in Bankroet van een charmeur). Het verhaal, waarin men eenvoudig euthanasie kan aanvragen, werd in 1982 verfilmd door Armand de Hesselle.
   - Voordracht 'Euthanasie' door dr. Marc van Hoey
   - Boekvoorstelling CON versations, met teksten van Armand de Hesselle, Fernand Auwera en anderen.
  Deze activiteit werd in samenwerking met opinie- en actiegroep Recht op Waardig Sterven (RWS) georganiseerd.

 •  Dinsdag 30 maart 2010

  Een ode aan de culturele vereniging De Nevelvlek. De Nevelvlek was in de jaren 1950 een Vlaamse vooruitstrevende culturele vereniging van jonge kunstenaars, die naast geëngageerde literatuur een platform bood voor andere artistieke disciplines als beeldende kunsten, toneel en muziek. Hugo Raes was enkele jaren voorzitter van de vereniging.
   - Lezing door dr. Kevin Absillis
   - Entr'acte door Julienne de Bruyn
   - Panelgesprek met Walter Tillemans, Fernand Auwera, Walter van Geyt en Willy Meysmans.

 •  Dinsdag 8 december 2009

  Officiële overhandiging borstbeeld Hugo Raes (gemaakt door beeldhouwer François van de Wildeberghe) aan het Districtshuis Hoboken.
  Gastspreker: Staf Schoeters, schrijver en voormalig leerling van Hugo Raes. Schoeters vertelde over zijn jeugd, liefde voor boeken, literaire voorbeelden en hoe Hugo hem aanspoorde om schrijver te worden.

 •  Donderdag 26 maart 2009

  Een academische zitting ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Hugo Raes.
  Lezing door Lucas de Vos: 'De oplosbare mens'.

 •  Woensdag 15 oktober 2008

  Lezing door Wim Van Rooy, auteur, publicist:
  Over het boek: 'Het Smaran' Waarin Hugo’s kijk op de wereld het best tot uiting komt.
  Inleiding: Armand Nauwelaerts
  Nadien receptie met lichte jazz door Sam Stuyck (gi) en Stijn Wauters (pi)

 •  Woensdag 19 maart 2008

  In februari 2008 verscheen de interviewbundel
  Schrijvers gaan niet dood. Schrijfster Margot Vanderstraeten sprak hiervoor met zeventien auteurs van de oudste generatie Nederlandstalige schrijvers. Hugo Raes was er een van. Naar aanleiding van deze publicatie was er een interview met Margot Vanderstraeten en Martine Cuyt (chef boeken van de Gazet van Antwerpen).

 •  Woensdag 14 november 2007

  Een lezing door Eddy Wuyts, getiteld 'Het magische jaar 1929'. Het jaar 1929 was een bijzonder vruchtbaar jaar voor de Vlaamse letteren: onder andere Hugo Raes, Jef Geeraerts, Ward Ruyslinck, Hugo Claus, Fernand Auwera en Jan Christiaens zagen het levenslicht.

Lid worden

Wilt u lid worden van de Literaire Kring Hugo Raes?
Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar (erelid vanaf € 30,- per jaar).
U kunt dit bedrag storten op onze rekening van de KBC Bank.
IBAN: BE66 7330 4473 7743
Mededeling: lidgeld LKHR 2015

Berichten

In deze rubriek vindt u de laatste nieuwtjes rond Hugo, van verre of dichtbij.

BOEKENNIEUWS HERUITGAVE

 •  Zaterdag 10 oktober 2020

  Hugo Raes weer in de boekhandel

  Uitgeverij Karakters wil vanaf november Hugo Raes (1929-2013) en zijn roman De vadsige koningen (1961) van de vergetelheid redden. 'Om Raes, die eens zo prominent aanwezig was in de Nederlandse letteren, terug in de schijnwerpers te plaatsen, zullen we tegen de tiende verjaardag van zijn dood meer van zijn oeuvre nieuw leven inblazen', klinkt het.

  'In zijn romandebuut De vadsige koningen verwoordt hij met scherpe pen de verwarde naoorlogse tijdgeest en de overgang naar de onstuimige jaren zestig.' (jap)

  (Bron: De Standaard)

Karakters

 •  Vrijdag 2 oktober 2020

  Het derde Karaktersboek is een Vlaamse klassieker:
  De vadsige koningen van Hugo Raes

  Samen beleefden we een gek voorjaar en een onwennige zomer, maar ondanks die heftige periode kondigen we met plezier het derde Karaktersboek aan. Dat is dus het volgende boek dat jij als abonnee gaat ontvangen! Na De poort van de Japanse Soseki Natsume en De kleur uit de ruimte van de Amerikaanse H.P. Lovecraft, blijven we voor ons derde boek dichter bij huis, want ook in de Nederlandstalige literatuur zijn vergeten schatten te rapen: Karakters gaat het oeuvre van Hugo Raes nieuw leven inblazen.
  Ja, je leest het goed, zijn oeuvre. In het kader van zijn tienjarig overlijden - over exact twee jaar - gaan we een aantal van zijn werken opnieuw uitbrengen. Op 19 november verschijnt als eerste zijn romandebuut: De vadsige koningen. Lees hieronder meer over Hugo Raes en waar het boek over gaat.

  De vadsige koningen

  De bewustzijnsroman De vadsige koningen van Hugo Raes valt begin november bij jou op de deurmat

  Wat betekent vrijheid voor een maatschappij in wederopbouw? Hoe geven we betekenis aan een ogenschijnlijk zinloos leven? Tijdens een klamme zomernacht ligt Herman te piekeren. Op zoek naar antwoorden graaft hij in zijn herinneringen, waarin zijn vrouw en kinderen, zijn vrienden en toevallige individuen ten tonele verschijnen. Een nacht lang probeert hij koortsachtig zijn kleurloze bestaan te doorgronden.
  In zijn romandebuut De vadsige koningen verwoordt Hugo Raes met scherpe pen de verwarde naoorlogse tijdgeest en de overgang naar de onstuimige jaren zestig. Deze bewustzijnsroman, die bij verschijning heel wat stof deed opwaaien, legde de kiem voor een jarenlang schrijverschap en een uniek oeuvre in de Nederlandstalige letteren.
  Hugo Raes (1929-2013) is een van de belangrijkste Belgische schrijvers van de twintigste eeuw. Hij wordt in één adem genoemd met Jan Wolkers, Louis Paul Boon en Hugo Claus. Zijn vernieuwende en vaak geëngageerde werk zorgde voor controverse, maar werd ook bekroond met onder meer de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. In 1975 ontving Hugo Raes de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza.
  De vadsige koningen verschijnt 19 november, maar jij ontvangt het boek als abonnee al eerder. Begin november publiceren we naar goede gewoonte een uitgebreid portret ter kennismaking met het leven en werk van Hugo Raes.

  De vadsige koningen

  Alle voordelen van je abonnement en de Karakterskaart nog een keer op een rijtje

  Als abonnee ontvang je drie Karaktersboeken en ben je houder van een Karakterskaart. Ons volgende boek - de klassieker van Hugo Raes - ontvang je begin november. Je kan er nog steeds van op aan dat je een uniek en met de hand genummerd exemplaar in de bus krijgt. De vadsige koningen is het derde boek dat we met Karakters uitgeven. Is dit het laatste boek uit je abonnement? Geen paniek. Je kan je abonnement steeds verlengen en verder genieten van de voordelen.
  Als abonnee zou je normaal gezien bij de verschijning van het boek een uitnodiging voor de boekpresentatie krijgen. Vanwege de huidige situatie kunnen helaas we niet garanderen dat we voor ons volgende boek zo'n evenement zullen organiseren. Natuurlijk ben jij als abonnee de eerste die het hoort wanneer er wel een presentatie zal plaatsvinden! Wanneer alles terug bij het oude is, mag je hoe dan ook gezellige avonden verwachten waarop we een passend inhoudelijk programma rond onze boeken aanbieden en waar je andere abonnees, redacteuren, vertalers en (Karakters)boekenliefhebbers kan ontmoeten. Als abonnee sta je dan nog steeds op onze gastenlijst. Wij kijken er alvast naar uit. Nog even volhouden! Met elkaars steun en een goed boek komen we deze bizarre tijden door.
  We herinneren je er graag aan dat je als houder van de Karakterskaart 2,5 euro korting geniet op al onze boeken. Tijdens onze (uitgestelde) evenementen krijg je ook standaard 10% korting op al je aankopen: op de boeken van de auteur die we uitnodigen, op al je drankjes en op merchandise. De kortingen kan je doorspelen aan je hele familie, vrienden (uit je leesclub) en collega's.
  Alle voordelen van je abonnement kan je in detail nalezen op onze website.

  "Geluk is de vrijheid krijgen om te blijven zoeken naar het geluk."

    Hugo Raes

  (Bron: Karakters.nu)

Erotica

 •  Dinsdag 22 september 2020

  Van december 2019 tot februari 2020 liep er in de prachtige Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen de expo 'porno, pulp &literatuur.
  Leuke prikkelende tentoonstelling waar ook Hugo aan bod kwam.
  Wij boden, terwijl de tentoonstelling nog liep, een pakket 'vintage porn' van Hugo aan aan de curator. Deze oa vintage Scandinavische porno zal ontsloten worden voor het publiek.
  Wie had dat ooit gedacht :-)

Heruitgaven

 •  Dinsdag 22 september 2020

  De nieuwe en dynamische uitgeverij Karakters (info at karakters.nu) brengt in november 2020 een heruitgave van 'De vadsige koningen'. Het is pas hun derde boek dat ze lanceren ! In 2021 volgt 'Het smaran'. De ondertekening van de contracten voor beide boeken gebeurden op Hugo's verjaardag, 26 mei, hij zou dan 91 geworden zijn.
  De contacten met Karakters verlopen in een fijne sfeer. Wij wensen de jonge uitgeverij veel succes, want naar wij vernamen is het niet eenvoudig een stek te veroveren in het vastgeroeste uitgeefwereldje, laat staan een vernieuwende wind te laten waaien (pun intended).

Camiel

 •  Dinsdag 22 september 2020

  In de klas van Camiel Raes (Hugo's vader) zat een leerling, Leo, die mooi kon tekenen.
  Vanwege zijn Joods zijn werd Leo Kok afgevoerd naar diverse concentratiekampen, waar hij een week na zijn bevrijding overleed aan ontbering. Leo maakte tekeningen in concentratiekampen die het verschrikkelijke leven tonen, en die de oorlog overleefden.
  Belangrijke picturale getuigenis.
  De familie Raes overhandigde verschillende tekeningen uit de 'Antwerpse periode' aan de erven van Leo.
  Dit en ander werk is te bezichtigen in een overzichtstentoonstelling van Leo Kok In het Nairac museum in Gelderland (NL) die opent op 2 juni 2020.
  Meer info over de talentvolle tekenaar op Wikipedia. Er is een documentaire over hem en een kijkboek met zijn tekeningen.

Contact

loading...

Gebruik onderstaand formulier voor een bericht/mededeling:

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Armand Nauwelaerts
Stuur email

Secretaris
Sieg Raes
Stuur email

Penningmeester
Marie-Thérèse Vandebotermet
Stuur email